Контакти:

Адрес: ул. Кърниградска 6
София 1000

Тел: +359 2 980 28 70

Факс: +359 2 980 08 60

Мобилен: +359 878 333 457

E-mail: info@jjmurphys.bg