Контакти:

Адрес: ул. Кърниградска 6
София 1000

Тел: +359 2 980 28 70

Факс: +359 2 980 08 60

Мобилен: 0878 333 457

E-mail: info@jjmurphys.bg

__________________

J.J Murphy’s Шипка :

Адрес: ул. Шипка 48

Тел: +359 2 494 93 33

Мобилен: 0878 333 460

E-mail: info@jjmurphys.bg